197.242.69.194
Skooltariewe | Algemeen | , | Randburg Privaat Akademie


Skoolfonds beloop R74 140 vir 2017 en word as volg betaal: 

R5 720 SKOOLFONDS per maand vir 12 maande betaalbaar van 1 Januarie tot 1 Desember elke jaar op die 1ste dag van elke maand vooruit. 

R5 500 DIENSFOOI vir die 2017 akademiese jaar, betaalbaar op 15 Desember 2016 of by registrasie van nuwe leerders. 

Skoolfonds kan moontlik elke jaar met inflasie verhoog word.

Neem kennis van die volgende jaarlikse uitgawes wat nie by skoolfonds ingesluit is nie: 

  1. Skoolkamp (± R1 200) en kwartaaluitstappies (± R200) 
  2. Skooluniform, skryfbehoeftes en skrifte word deur ouers self aangekoop. 
  3. ‘n Klein toegangsfooi (±R50) word gehef by skoolfunksies soos die sokkie en die jaarlikse Prestige-funksie 
  4. Benodighede vir die praktiese keusevak, word op ‘n deurlopende basis gedurende die jaar deur ouers self aangekoop. 
Terug Terug na bo