41.72.130.52
Meer oor ons, | Randburg Privaat Akademie | Privaat Afrikaanse Hoerskool vir individu-gefokusd...


Randburg Privaat Akademie (RPA) is ‘n individu-gefokusde hoërskool in Randburg en bied die voorgeskrewe

akademiese kurrikulum aan, soos wat dít deur die Departement van Onderwys gestipuleer word in die

Kurrikulum Assesserings Beleid Verklaring (KABV / CAPS). Onderwysers wat oor uitstekende

onderwysondervinding en ‘n passie vir onderwys beskik, onderrig ons leerders. ‘n Gebalanseerde

buitemuurseprogram wat afrigting in aktiwiteite soos Drama, Fiksheid, Fotografie, Kitaarlesse en

kook klasse insluit, word na-ure aangebied. Die skool bied verder verskeie sosiale- en kultuurgeleenthede

asook sportbyeenkomste gedurende die jaar aan.

 

       

    

      

Visie:

Wat maak RPA anders as ander skole? Die belangrikste en mees opmerkbare verskil is ons individu-gefokusde onderrigmodel.

Missie:

By Randburg Privaat Akademie bied ons individu-gefokusde onderig en beklemtoon optimale ontwikkelling 

van eie potensiaal, ons plaas groot waarde op die identifisering van elke leerder se sterktes vir die opbou

van 'n beter selfbeeld, selfvertroue en moed.

 

 

       Terug Terug na bo