Welkom by Randburg Privaat Akademie.  

Die skool waar die fondasie en hoekstene vir jongmense se suksesvolle toekoms gele word.

 

Missie

By Randburg Privaat Akademie bied on individu-gefokusde onderig en beklemtoon optimale ontwikkeling van eie potensiaal, ons plaas groot waarde op die identifisering van elke leerder se sterktes vir die opbou aan 'n beter selfbeeld, selvertroue en moed.

 

Visie

Wat maak RPA dan anders as ander skole? Die belangrikste en mees opmerkbare verskil is ons individu-gefokusde onderrigmodel

 

Brief van die Direkteur

Welkom by Randburg Privaat Akademie. Dié skool waar die fondasie en hoekstene vir jongmense se suksesvolle toekoms gelê word.

Randburg Privaat Akademie (RPA) is ‘n individu-gefokusde hoërskool in Randburg. Die behoefte aan ‘n Afrikaanse hoërskoolsentrum wat spesialiseer in kleiner klassies, individuele aandag aan elke leerder en ‘n meer ontspanne akademiese-omgewing, het my geïnspireer tot die stigting van hiérdie unieke skool.

Ons poog om leerders in hiérdie individu-gefokusde omgewing te bekwaam met selfvertroue, selfkennis en ʼn goeie selfbeeld. Ons fokus daarop om leerders te begelei tot die uitoefen van positiewe keuses wat hul vriendskappe betref en bied aan leerders suksesbelewing in ‘n omgewing waar elke kind raakgesien en gemotiveer word om hul optimale potensiaal te bereik. Verder bou ons aan goeie waardesisteme en verantwoordelikheidssin deur aan leerders die konsekwensies van hul dade en besluite uit te wys.

Die impak van enige skool op die kind se ontwikkeling in ons huidige milieu, dring my tot die besef van die groot verantwoordelikheid om ‘n vaste fondasie van sterk waardes by ons kinders te vestig. Die adolessent se hoërskooljare is die mees beïnvloedbare jare van sy/haar lewe. Gedurende hiérdie tyd besluit jongmense watter loopbaan hul eendag wil volg. Verder besluit hul met watter vriende hul geassosieer wil word asook oor hul rol in die samelewing en doel op aarde. In hierdie tyd word hul waardesisteem en identiteit vasgelê en maak hul besluite wat hul lewens onherroeplik kan verander. Die hoërskooljare is waardevolle, sensitiewe jare!

Dit is om hiérdie rede dat ons veral klem lê op goeie mentor-kind-verhoudings waarby leerders baatvind.

Vir my is STANDVASTIGHEID een van die belangrikste elemente wat aan jongmense ‘n voorsprong bied vir ‘n suksesvolle toekoms. Daar is ‘n bekende spreekwoord wat lui: “If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.” Hierdie woorde is baie waar en daarom is ons doel by Randburg Privaat Akademie om ELKE leerder wat hier skoolgaan te help besef waarvoor hulle staan.

Mag elke RPA-leerder saam met ons skoolleuse getuig: “EK STAAN VAS!”

RPA-Groete,

Johannes Grobbelaar

Direkteur

         Welkom by Randburg Privaat Akademie.  

Die skool waar die fondasie en hoekstene vir jongmense se suksesvolle toekoms gele word.

 

Missie

By Randburg Privaat Akademie bied on individu-gefokusde onderig en beklemtoon optimale ontwikkeling van eie potensiaal, ons plaas groot waarde op die identifisering van elke leerder se sterktes vir die opbou aan 'n beter selfbeeld, selvertroue en moed.

 

Visie

Wat maak RPA dan anders as ander skole? Die belangrikste en mees opmerkbare verskil is ons individu-gefokusde onderrigmodel

 

Brief van die Direkteur

Welkom by Randburg Privaat Akademie. Dié skool waar die fondasie en hoekstene vir jongmense se suksesvolle toekoms gelê word.

Randburg Privaat Akademie (RPA) is ‘n individu-gefokusde hoërskool in Randburg. Die behoefte aan ‘n Afrikaanse hoërskoolsentrum wat spesialiseer in kleiner klassies, individuele aandag aan elke leerder en ‘n meer ontspanne akademiese-omgewing, het my geïnspireer tot die stigting van hiérdie unieke skool.

Ons poog om leerders in hiérdie individu-gefokusde omgewing te bekwaam met selfvertroue, selfkennis en ʼn goeie selfbeeld. Ons fokus daarop om leerders te begelei tot die uitoefen van positiewe keuses wat hul vriendskappe betref en bied aan leerders suksesbelewing in ‘n omgewing waar elke kind raakgesien en gemotiveer word om hul optimale potensiaal te bereik. Verder bou ons aan goeie waardesisteme en verantwoordelikheidssin deur aan leerders die konsekwensies van hul dade en besluite uit te wys.

Die impak van enige skool op die kind se ontwikkeling in ons huidige milieu, dring my tot die besef van die groot verantwoordelikheid om ‘n vaste fondasie van sterk waardes by ons kinders te vestig. Die adolessent se hoërskooljare is die mees beïnvloedbare jare van sy/haar lewe. Gedurende hiérdie tyd besluit jongmense watter loopbaan hul eendag wil volg. Verder besluit hul met watter vriende hul geassosieer wil word asook oor hul rol in die samelewing en doel op aarde. In hierdie tyd word hul waardesisteem en identiteit vasgelê en maak hul besluite wat hul lewens onherroeplik kan verander. Die hoërskooljare is waardevolle, sensitiewe jare!

Dit is om hiérdie rede dat ons veral klem lê op goeie mentor-kind-verhoudings waarby leerders baatvind.

Vir my is STANDVASTIGHEID een van die belangrikste elemente wat aan jongmense ‘n voorsprong bied vir ‘n suksesvolle toekoms. Daar is ‘n bekende spreekwoord wat lui: “If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.” Hierdie woorde is baie waar en daarom is ons doel by Randburg Privaat Akademie om ELKE leerder wat hier skoolgaan te help besef waarvoor hulle staan.

Mag elke RPA-leerder saam met ons skoolleuse getuig: “EK STAAN VAS!”

RPA-Groete,

Johannes Grobbelaar

DirekteurTerug Terug na bo